Po-Pia: 8:00 – 17:00
Rekonštrukcia striech

Zvýšte ochranu a estetiku svojho majetku s našimi odbornými službami rekonštrukcie plochých striech, ktoré kombinujú odolnosť a estetickú príťažlivosť pre trvalé výsledky.

Rekonštrukcia plochých striech

Ploché strechy sa najčastejšie vyskytujú na bytových domoch. Medzi ich výhody patria nízke náklady, jednoduchá realizácia a rôznorodosť využitia. Napríklad sa na nich môžu inštalovať solárne panely alebo vytvoriť terasy či iné rekreačné priestory. No aj keď je ich realizácia jednoduchá, žiada si odborné znalosti a kvalitné materiály. Nesprávne vyhotovenie môže viesť k zatekaniu a následnému znehodnoteniu celej budovy. 


Postup rekonštrukcie


Skôr než sa spraví akýkoľvek zásah, je potrebná diagnostika príčiny poškodenia. Následne treba navrhnúť vhodný postup obnovy, ktorý závisí od viacerých faktorov ako miera vlhkosti v strešnom plášti, zloženie jednotlivých vrstiev či možnosť zateplenia. Druhým krokom je odstránenie a výmena poškodených častí. Až teraz prichádza na rad začatie rekonštrukcie. 

Pri plochých strechách treba vytvoriť správny sklon a zabezpečiť dôsledné odtekanie vody. Ďalej je dôležité zvoliť vhodný typ hydroizolačného systému, aby sa predišlo zatekaniu. Tu naozaj netreba brať ohľad na financie, pretože lacnejšie varianty sú často nedostatočné a do niekoľkých rokov sa obnoví problém. 


rekonštrukcia strechy

Poznáme tri najbežnejšie metódy rekonštrukcie plochých striech:


1. Modifikované asfaltové pásy

Kotvia sa mechanicky. Ich výhodami sú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, dlhá životnosť (pri vhodnej inštalácii aj viac ako 20 rokov), možnosť opracovania v náročnejších klimatických podmienkach či elasticita.

2. Termoplastické fólie
Pri kladení ich treba oddeliť od ostatných vrstiev geotextíliou a zabrániť styk s asfaltovými pásmi či polystyrénom. Rovnako ako pásy sa mechanicky kotvia. Výhodami sú odrážanie slnečného žiarenia, odolnosť voči chemikáliám a ľahká údržba.

3. Vyspádovanie

Ako sme už napísali v úvode, je potrebné vytvorenie sklonu, aby sa voda nehromadila a nezaťažovala strechu. Minimálny sklon sa odporúča aspoň 1,1°. Pri tomto sklone odteká zrážková voda do vpustov alebo žľabov, čím sa predlžuje životnosť samotnej hydroizolácie.

 

V súčasnosti sa na odvodnenie striech využíva najčastejšie vnútorné spádovanie pomocou dažďových vpustov. Ide o otvory na streche, často vybavené mriežkou či sitom na zachytenie nečistôt, aby sa minimalizovalo riziko upchania. Každý vpust je pripojený na zvodové potrubie. Na vpuste musí byť tesnenie, aby sa predišlo vytekaniu vody v prípade upchaného potrubia. Umiestnené by mali byť na najnižších bodoch strechy alebo tam, kde sa očakáva najväčšie hromadenie vody. Materiály musia byť odolné voči dažďovej vode a korózii, odporúča sa aj tepelná izolácia kvôli možnému zamŕzaniu v zimných mesiacoch.

Ďalším často využívaným spôsobom spádovania plochej strechy je spojenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá chráni konštrukcie pred negatívnymi vplyvmi teplôt.

rekonstrukcia strechy domu

Spádovanie plochých striech s využitím polystyrénbetónu


Polystyrénbetón sa v stavebníctve využíva stále častejšie. Hlavnými výhodami sú cenová dostupnosť, nízka hmotnosť, flexibilita pri tvorbe sklonu, nehorľavosť a dobrá tepelná izolácia. Vyrába sa priamo na stavbe pomocou miešačky, šnekového čerpadla či tlakovej hadice. Okrem plochých striech sa používa aj na vytváranie spádu balkónov, podláh, parkovísk alebo ako výplň stavebných konštrukcii. Na záver však musíme dodať, že nemusí byť vhodný pre všetky projekty. Vždy je dôležité konzultovať najlepšiu metódu spádovania plochej strechy s odborníkmi.

sk_SKSlovak