Po-Pia: 8:00 – 17:00
Výmena rozvodov
Spoločným rozvodom sa v bytových domoch často nevenuje potrebná pozornosť. Najmä z dôvodu, že ich obyvatelia nemajú na očiach a dokým sa niečo nestane, ani si neuvedomujú ich existenciu. A pritom väčšina stúpačiek je už po životnosti. 


Prečo je dôležitá výmena?


V druhej polovici 20. storočia sa hromadne stavali bytovky. Väčšina z nich má aj dnes pôvodné stúpačky, pričom ich životnosť je v rozmedzí 30 až 40 rokov. Preto sú často poruchové a ich stav môže ohroziť aj bezpečnosť obyvateľov, napríklad hrdzavé rozvody plynu. Ak ste doma zaznamenali zníženú teplotu TÚV, príčinou je pravdepodobne zanesenie vodovodného potrubia a znížený prietok. Čiastkové úpravy sú síce finančne výhodnejšie ako kompletná výmena, no problém vám vyriešia len krátkodobo. Navyše vďaka výmene budete mať zabezpečený stály tlak a teplotu TÚV, znížia sa vám prevádzkové náklady či tepelné straty a voda bude čistejšia aj kvalitnejšia. 


výmena rozvodov v dome

Čo potrebujeme na výmenu?


Váš súhlas, spracovanie projektovej dokumentácie a koncept. Pri výmene stúpačky potrebujeme prístup do bytov či miestností celého bloku. Čiže ak nám vlastníci bytov na prvom a druhom poschodí umožnia prístup, ale obyvateľ tretieho poschodia nie, výmena sa nebude môcť uskutočniť. Taktiež sa nevymieňa len stará rúra za novú, ale bežnými požiadavkami vlastníkov je aj zmena trasy ležatých rozvodov so sprístupnením uzatváracích stúpačkových ventilov. 


pokladka podlahoveho kurenia

Najbežnejšie použité materiály


Správny výber materiálov je jedným z najdôležitejších krokov výmeny. Rozlišujú sa materiály pre ležaté rozvody a zvislé (stúpačky). 

V prípade ležatých sa pre studenú vodu používa nehrdzavejúce potrubie kvôli požiarnym predpisom a napojeniu hydrantov. Pre teplú vodu využívame viacvrstvové plastovo-hliníkové potrubie, pre kanalizáciu plastové a pre plyn medené potrubie spájané lisovaním.

Pri stúpačkách využívame plastové alebo plastovo-hliníkové potrubie aj pre studenú vodu. Zvyšok je totožný s ležatými rozvodmi, no pri kanalizáciách je stále populárnejšie odhlučnené kanalizačné potrubie. 


Skôr než začneme pracovať, vykonáme obhliadku bytov a s každým vlastníkom sa dohodneme na spôsobe spätného uzatvorenia bytového jadra. Aby sa výmena mohla uskutočniť, každý vlastník musí sprístupniť svoj byt.

sk_SKSlovak